Fahrdrahtlok - Barsa
lok_059_001.JPG

Fahrdrahtlok Barsa